Spis z natury | Spis towarów

Inwentaryzacja spis z natury - czyli spis towarów - wykonywana jest przez członków komisji inwentaryzacyjnej i bazuje na bezpośrednich obserwacjach oraz pomiarach środków majątkowych w jednostce gospodarczej. W jej skład wchodzą rzeczowe składniki majątku obrotowego, widoczne środki trwałe, środki pieniężne w kasie, a także papiery wartościowe. Według art. 26 ustawy o rachunkowości – na inwentaryzację w formie spisów z natury składają się także będące w jednostce składniki aktywów, które posiadają inne jednostki, powierzone jej do transakcji, składowania, przetwarzania lub korzystania, przy jednoczesnym powiadomieniu tych jednostek o efektach spisu. Obowiązkiem tym nie są objęte jednostki, które świadczą usługi pocztowe, spedycyjne, transportowe i magazynowe.

Firma Natos Sp. z o.o. oferuje Państwu przeprowadzenie spisu z natury (również towarów) - szczególnego rodzaju zestawienie środków trwałych.

Specjalizujemy się w świadczeniu usług na zlecenie firm zewnętrznych. Inwentaryzacja środków trwałych to nasza główna domena, lecz wykonujemy także inwentaryzacje magazynowe. W zakresie czynności często jest tworzenie baz oraz znakowanie elementów etykietami zawierającymi indywidualny kod kreskowy.

Posiadamy doświadczenie poparte licznymi referencjami. Na zamówienie części klientów pracowaliśmy już kilkukrotnie. Specyfika wykonywanych zadań wymaga od nas elastyczności. Potrafimy wykonać zadania w wielu punktach rozrzuconych po terenie całego kraju (np. w punktach sprzedaży sieci telefonicznej „Play”, czy Pure & Fitness) lub też wymagających udziału wielu pracowników (np. 98 osób – inwentaryzacja w firmie „Cyfrowy Polsat”).

Referencje

Zobacz dla kogo pracowaliśmy, sprawdź wybrane opinie o usługach inwentaryzacji w naszej firmie:

Nasze referencje z inwentaryzacji w sieci PLAY
Nasze referencje z inwentaryzacji w Imperial Tobacco
Nasze referencje z inwentaryzacji w Ferrero
Nasze referencje z inwentaryzacji w Sanatorium Uzdrowiskowym Krystynka